jpvisa

ดูความคืบหน้าของวีซ่าและพาสปอร์ตของท่านได้ที่นี่

หากไม่พบชื่อในเอกสารกรุณาแจ้งเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดในญี่ปุ่น

01ต่อวีซ่า

01Aขั้นตอนการต่อวีซ่าศาสนา

02ขอทำวีซ่าใหม่

02Aขั้นตอนการขอทำวีซ่าศาสนา(สมาชิก3อาศรม)

02Bขั้นตอนการขอทำวีซ่าศาสนา(สมาชิกนอก3อาศรม)
ดาวน์โหลดใบสมัคร(เอกสาร5.1) และหนังสือรับรอง(เอกสาร5.2)ได้ ที่นี่

03เปลี่ยนวีซ่า

03Aขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าศาสนาติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลลงฟอร์มด้านล่างนี้