茨城別院 วัดพระธรรมกายอิบาราขิ

ประวัติวัดพระธรรมกายอิบาราขิ

วัดภาวนาอิบาราขิ ถือกำเนิดขึ้นโดยการรวมกลุ่มของนักเรียนไทยและแม่บ้านไทย มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ขณะนั้นมีพระอาจารย์ 3 รูป ในช่วงแรกสาธุชนส่วนใหญ่ได้ไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว เมื่อญาติโยมมีศรัทธามากขึ้น จึงได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการสร้างวัดภาวนาอิบาราขิขึ้น

東京本院で功徳を積んでいた茨城県民の信者さんの要望を受け、3名の僧侶が毎月出張説法会を県内で行っていた事が、茨城別院設立の第一歩でした。

ต่อมาใน เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ.2549 ได้อาราธนาพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา จำนวน 3 รูป และได้เช่าอาคารเป็นของวัด เพื่อให้สามารถรองรับสาธุชนได้มากขึ้น มีการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ศึกษาธรรมะมากมาย ญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในจังหวัดอิบาราขิต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจากความร่วมแรงร่วมใจของทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุน จึงได้กลายมาเป็นวัดภาวนาอิบาราขิแห่งนี้  ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอิบาราขิ ที่อยู่คือ 〒300-1152茨城県稲敷郡阿見町大字荒川本郷2816-2 มีพื้นที่อาคารรวมประมาณ 216 ตารางเมตร ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2549 โดยได้รับความเมตตาจากประธานสงฆ์ของศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียว พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ซึ่งปัจจุบันท่านปฏิบัติภารกิจที่วัดพระธรรมกายที่ประเทศไทยได้เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดภาวนาอิบาราขิอย่างเป็นทางการ

2007年、茨城での毎週の活動が出来るようにと家を借り、3名の僧侶が茨城県で雨安居の3ヶ月間を過ごすことになりました。 ここから、タイ人、日本人とここへ訪れる人が増え、ここが茨城別院となりました。そして、同年9月10日、タイからターナヴットー比丘を迎え、茨城別院の旅立ちを祝いました。

วัดภาวนาอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่อาคารรวม 2 ชั้น เป็นเนื้อที่ชั้น 1 ใช้เป็นห้องปฏิบัติธรรม สามารถจุคนได้ประมาณ  100 คน และเป็นส่วนของห้องสำนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องธุระการ ห้องรับแขก และห้องผลิตสื่อธรรมะ  โดยมีห้องอาหารอยู่ด้านข้างที่สามารถจุคนได้ประมาณ 20 คน ชั้นที่ 2 เป็นห้องพักของคณะสงฆ์ และบัณฑิตแก้วชาย  สามารถอยู่พักได้ประมาณ 10 คน พื้นที่ลาดข้างวัด เป็นลานจอดรถซึ่งสามารถจอดรถได้ประมาณ 60 คัน

2階建ての1階が100名を収客できる本堂、2階が10名使用可能な僧侶、ウバソクの宿舎として使用していました。また、60台の駐車スペースがありました。

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของเหล่าสาธุชน ในการหาสถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมถาวรขึ้น และเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางกว่าเดิม ทำให้ในวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ 2552 ได้ทำสัญญาเพื่อซื้ออาคารที่เป็นอาคารสองชั้น พื้นที่ทั้งหมด 1,036 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 มีพื้นที่รวม 686 ตารางเมตร ชั้นที่ 2 มีพื้นที่รวม 350 ตารางเมตร

寺院を訪れる人が増えたことで、さらに広い場所を探し、2009年5月1日に1036㎡(1階686㎡、2階350㎡)ある2階建ての建物を皆さんの協力により購入しました。

โครงสร้างของอาคาร แต่ละชั้นประกอบด้วย

ชั้นที่1 เป็นห้องปฏิบัติธรรม สามารถปฏิบัติธรรมร่วมกันได้ 300 คน, หอฉันของพระภิกษุ, ห้องสำนักงาน
ชั้นที่2 เป็นกุฏิคณะสงฆ์ และที่พักของอุบาสก

茨城別院
1階 本堂(300名収容可能)、食堂、寺務所
2階 僧侶、ウバソク宿舎


茨城別院
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 茨城別院
〒305-0042 茨城県つくば市下広岡1055-226
Tel. 029-855-9757, Fax. 029-875-9422
Wat Phra Dhammakaya Ibaraki
1055-226 Shimohirooka, Tsukuba-Shi, Ibaraki-Ken, Japan, 305-0042
Tel. +(81)29-855-9757, Fax.  +(81)29-875-9422
Email: [email protected]
Website: www.dhammakaya.jp/ibaraki
GPS: 36.055015, 140.151566