埼玉別院 วัดพระธรรมกายไซตะมะ

ประวัติวัดพระธรรมกายไซตะมะ

วัดภาวนาไซตะมะ เป็นวัดศูนย์สาขาแห่งที่ 7 ของวัดพระธรรมกาย ในประเทศญี่ปุ่น ก่อกำเนิดขึ้นตามรอยเจตนารมณ์ของมหาปูชนียาจารย์ทุก ๆ ท่าน ที่มีความมุ่งมั่นปรารถนา จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายให้เจริญรุ่งเรือง(ไปทั่วโลก) เข้าถึงจิตใจของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไซตะมะ และยังเป็นปัจจัยความสะดวก ทำให้สาธุชนผู้รักการสั่งสมบุญสามารถมาสร้างบุญบารมีได้สะดวกในวัดใกล้บ้านของตนเอง

埼玉別院は日本に誕生したタンマガーイ寺院、7番目の別院です。埼玉県に住む、タイ人、日本人の心に仏教の教えが届き、別院が誕生するに至りました。

จากจุดเริ่มต้นของหมู่คณะนักสร้างบารมีชุดบุกเบิก ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ของวัดพระธรรมกายโตเกียว และ ผู้นำบุญชาวไซตะมะ ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมในพื้นที่ขึ้นเป็นครั้งแรก คือ พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน 7 มกราคม พ.ศ. 2550 ณ หอประชุม “เมรุโตะ” ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างจริงจังในการที่จะสร้างวัดภาวนาไซตะมะ

歩みは2007年1月、埼玉県にあるメルト会館で行った仏供養大式典から始まりました。

โดยตลอดทั้งปี 2550 หมู่คณะรุ่นบุกเบิกต้องอาศัยกำลังใจกันอย่างมาก ที่จะเอาชนะอุปสรรคความยากลำบากมากมาย เพราะต้องย้ายสถานที่จัดกิจกรรมอาทิตย์ต้นเดือนไปตามหอประชุมกลางของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดไซตะมะ การเข้าใช้สถานที่ก็ถูกจำกัดเรื่องเวลา จะเช่าสถานที่แต่ละครั้งก็ต้องจองกันล่วงหน้าหลายเดือน ด้วยวิธีการจับสลากเพื่อได้สิทธิ์ใช้ห้อง และจะต้องแจ้งสาธุชนในแต่ละเดือนว่าต้องไปร่วมกิจกรรมต้นเดือน ณ ที่ใด ซึ่งการย้ายไปตามที่ต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาการหลงทาง และด้วยการเปลี่ยนสถานที่บ่อย ๆ ทำให้สาธุชนที่ไม่รู้จักสถานที่ปฏิเสธการมาร่วมกิจกรรม  เมื่อทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ราว 6 เดือน   ห มู่คณะจึงมีความเห็นร่วมกันว่า จำเป็นต้องมีสถานที่จัดกิจกรรมแบบปักหลักชั่วคราว

月々変わる式典会場や限られた時間に苦労しながらも、僧侶、スタッフ、信者共にくじけず根気よく式典を続けていました。会場を押さえるのも1ヶ月前から予約しに行かなくてはならないなど、また一苦労がありました。式典に参加する信者の皆さんも、毎月場所が変わることによって、場所の変更の知らせがいき通らなかったり、場所が分からず道に迷ったり等、問題にも繋がりました。半年続けて、全員の間にひとつの決まった場所が必要不可欠だという思いが生まれました。

ในช่วงเข้าพรรษาปี 2550 นี้เอง จึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์ข่าวบุญสร้างวัด และจัดให้มีการทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เพื่อเป็นกองทุนซื้อที่ดินสร้างวัดภาวนาไซตะมะ ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ณ หอประชุม คาวาโกะเอะฟุเรไอเซนเตอร์  ด้วยหัวใจนักสร้างบารมีที่เข้มแข็งจึงทำให้ความปรารถนาที่จะสร้างวัดสำเร็จเป็นอัศจรรย์

そこで埼玉別院を立ち上げるべく活動を続け、同年10月26日にガティン衣献上式を川越ふれあいセンターにて行い、改めて心をひとつに功徳を積みました。

ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นวันตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินพร้อมอาคาร 2 ชั้น บนเนื้อที่ 265.62 ตารางเมตร เพื่อสถาปนาเป็นวัดภาวนาไซตะมะในปัจจุบัน  ซึ่งใช้เวลาในการปรับปรุงอาคารและสถานที่อยู่ราวเดือนเศษ จึงพร้อมที่จะให้สาธุชนได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญ และใช้ในการเผยแผ่คำสอนพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย

2008年4月25日、2階建て(265.62㎡)の一軒家を借り、ここをタンマガーイ寺院埼玉別院としました。内装の改築から、1ヶ月で寺院を正式にスタートさせることができました。そしてここが埼玉県でタンマガーイ瞑想、仏教の教えを広める新たな拠点となりました。

นับปีเศษที่หมู่คณะได้พากเพียรมุ่งมั่นมาโดยตลอดไม่ย่อท้อ บวกกับความร่วมแรงร่วมใจกัน ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อวันที่รอคอย และวันนั้นก็มาถึง วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 คือวันสถาปนาวัดภาวนาไซตะมะ ให้เป็นวัดศูนย์สาขาแห่งที่ 7 ของวัดพระธรรมกาย ในประเทศญี่ปุ่น  เป็นโอกาสพิเศษที่ พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ ได้เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดภาวนาไซตะมะอย่างเป็นทางการ

会館を借りて儀式を行い始めてから約1年、2008年6月8日、7番目の別院が誕生しました。タイからターナヴットー比丘もお祝いに駆けつけてくれました。

นับจากวันสถาปนาวัดภาวนาไซตะมะขึ้นนั้น ทำให้สาธุชนที่เคยมาร่วมงานบุญแล้วและที่ยังไม่เคยได้มาวัดกันมากขึ้นตามลำดับ ทำให้สาธุชนได้มาสั่งสมบุญร่วมกันเป็นประจำทั้งวันธรรมดา วันพระ วันอาทิตย์ธรรมดา วันงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และทำให้ก่อกำเนิดนักรบขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม ลูกพระธัมฯ อีกหลายท่าน ที่ได้เข้าใจในเป้าหมายของชีวิตว่า เราเกิดมาสร้างบารมี กับหมู่คณะ ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม ด้วยกัน เพชรกะรัตหนึ่งยังมีค่ามหาศาล ฉันใด คนหนึ่งคนได้ค้นพบหนทางสว่างของชีวิต ย่อมหาค่าใดในโลกมาเปรียบได้ ฉันนั้น

その日から、平日、休日、仏日にも信者が埼玉別院を訪れ、瞑想や僧侶の法話を聞き、たくさんの方が功徳を積むためにこの世に生まれてきたという真の人生の目標を見つけれたれています。

 


埼玉別院
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 埼玉別院
〒355-0062 埼玉県東松山市西本宿269-2
Tel. 049-381-4495, Fax. 049-381-4495
Wat Phra Dhammakaya Saitama
269-2 Nishimotojuku, Higashimatsuyama-shi,Saitama-Ken, Japan, 355-0062
Tel. +(81) 90-4438-9468, Fax. +(81) 49-381-4495
Email:[email protected]
Website: www.dhammakaya.jp/saitama
GPS: 36.0015279, 139.3873542