山梨別院 วัดพระธรรมกายยามานาชิ

วัดพระธรรมกายยามานาชิ

วัดพระธรรมกายยามานาชิ ถือกำเนิดขึ้นโดยการรวมกลุ่มแม่บ้านไทย มาปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน ในช่วงแรกสาธุชนส่วนใหญ่ได้ไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกายโตเกียว เมื่อญาติโยมมีศรัทธามากขึ้น จึงได้มีความคิดเห็นร่วมกันในการดำเนินการเปิดศูนย์กัลยาณมิตรยามานาชิขึ้น เมื่อเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2550

東京本院で功徳を積まれていた山梨県の信者の方々からの声を受け、2007年10月に山梨別院を開くための活動が始まりました。

ต่อมาใน เดือนกรกฎาคม ปีพ.ศ.2552 ได้อาราธนาพระภิกษุมาอยู่จำพรรษา จำนวน 1 รูป และได้เช่าอาคารเป็นของวัด เพื่อให้สามารถรองรับสาธุชนได้มากขึ้น มีการสอนธรรมะทุกวันอาทิตย์ มีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น ศึกษาธรรมะมากมาย

2009年7月、タイから僧侶を1名招きました。また、お参りや瞑想に来るタイ人・日本人信者を受け入れることができるよう寺院とする建物を借り、僧侶はそこで雨安居に入りました。

ญาติโยมสาธุชนที่อยู่ในจังหวัดยามานาชิต่างให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจากความร่วมแรงร่วมใจของทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยกันสนับสนุน จึงได้ก่อตั้งวัดภาวนายามานาชิขึ้นโดยเช่าอาคารในจังหวัดยามานาชิ มีพื้นที่รวมประมาณ 300 ตารางเมตรและได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยได้รับความเมตตาจาก พระวิฑูรย์ ปูชากโรได้เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เปิดวัดภาวนายามานาชิอย่างเป็นทางการ และได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดภาวนายามานาชิและปฏิบัติหน้าที่ในการขยายงานพระศาสนาในจังหวัดนี้เรื่อยมา

このようにした信者の力添えがあり、2009年7月12日、プーシャガロー比丘を山梨別院住職として迎え、正式に山梨別院(総敷地面積:約300㎡)をスタートさせました。

ต่อมา เมื่อมีสาธุชนเข้ามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น พื้นที่เช่าเดิมจึงคับแคบลง  เหล่าสาธุชนชนจึงได้พร้อมใจกันซื้อที่ดินพร้อมอาคารเพื่อสร้างวัดของตนเองอย่างถาวร ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558    โดยที่ดินทั้งหมดมีพื้นที่ 6,704 ตร.ม.    อยู่ติดถนนทางหลวงหมายเลข 20 ตัวอาคารมี 2 ชั้น  ชั้นที่1มีพื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.  ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ประมาณ 405 ตร.ม.   มีลานจอดรถ 2 ชั้น สามารถรถจอดรถได้ราว 200 คัน

山梨寺院の活動が進むに連れ信者の数も増えたため、山梨の本拠地となる場所を探しすこととなりました。そして、信者の力を合わせて2015年2月に建物(1階:約1,200㎡、2階:約405㎡)と土地(6,704㎡)を購入しました。ここは国道20号線沿いにあり、立体駐車場には約200台駐車可能となっています。

หลังจากนั้นพระสุกิจ ฐิตกิจฺโจได้พาสาธุชนในจังหวัดยามานาชิเริ่มเข้าไปปรับปรุงพื้นที่ครั้งแรกในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยตัดหญ้าและกิ่งไม้ที่รกร้าง และเริ่มทำการปรับปรุงภายในอาคารในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อให้อาคารพร้อมใช้งานและสถาปนาเป็นวัดพระธรรมกายยามานาชิเป็นการถาวรต่อไป

2015年5月16日にティタギッチョー比丘が中心となり、駐車場の草取りからスタートさせ室内改築を進め、同年8月12日から新たな活動が始まっています。


山梨別院
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 山梨別院
〒407-0006 山梨県韮崎市下祖母石2067-2
Tel. 0551-21-2377, Fax 0551-21-2378
Wat Phra Dhammakaya Yamanashi
2067-2 Shimoubaishi, Nirasaki-shi,Yamanashi-Ken, Japan,407-0006
Tel. +(81)551-21-2377, Fax. +(81)551-21-2378
Email: [email protected]
Website: www.dhammakaya.jp/yamanashi
GPS: 35.722715, 138.429072