愛知別院 วัดพระธรรมกายไอจิ

วัดพระธรรมกายไอจิ

วัดพระธรรมกายไอจิประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่โดยรวมประมาณ1,899.43ตารางเมตร อาคารหลักมีสองหลังพร้อมประกอบด้วยห้องเอนกประสงค์ ห้องปฏิบัติธรรมคนท้องถิ่น ห้องปฏิบัติธรรมรวม ห้องพักอุบาสก ห้องพักอุบาสิกา ห้องพักสาธุชน ห้องธุรการ ห้องนำ้ห้องอาบน้ำโรงครัว ห้องเก็บของ มีพื้นที่โล่งด้านหลังตัวอาคารใช้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์

ประวัติความเป็นมาวัดธรรมกายไอจิ เกิดขึ้นจากการรวม กลุ่มของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ภูมิภาคจุบุบริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของเกาะฮนชูประเทศญี่ปุ่นมีจังหวัดไอจิ กิฟุ มิเอะ ชิซุโอกะ ซึ่งสถานที่ตั้งวัดปัจจุบันอยู่ในเขตเมืองโคนันจังหวัดไอจิ 

โดยกลุ่มคนไทยผู้มีจิตศรัทธาปรารภเหตุนิมนต์พระมาจัดกิจกรรมงานบุญในวาระโอกาสต่างๆมีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากจังหวัดใกล้เคียง คือจังโอซาก้า พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโอซาก้าเดินทางมา ประกอบกิจกรรม บุญพิธีตักบาตร ถวายสังฆทาน บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม มีการแสดงธรรม การปฏิบัติธรรมร่วมกันของกลุ่มสาธุชนผู้มีศรัทธาพร้อมมีชาวท้องถิ่นมาร่วมกันประกอบกิจกรรมพิธีบูชาข้าวพระในช่วงวันอาทิตย์เเรกของเดือน อยู่เป็นประจำทุกเดือน

ซึ่งเหตุการณ์ การนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายโอซาก้ากระทำติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง เเละการจัดการสถานที่เพื่อประกอบกิจกรรมบุญก็มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามร้านค้าของผู้นำบุญรวมไปจนถึงมีการเช่าห้องประชุมของอำเภอในเขตเมืองนาโกย่า จัดกิจกรรม เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อเกิดความร่วมเเรงร่วมใจ มีความพร้อมเพรียงมีกุศลจิตศรัทธาของสาธุชนเพิ่มปริมาณมากขึ้นจึงได้จัดหาพื้นที่ที่มีการคมนาคมสะดวกในการไปมาหาสู่กันโดยเช่าสถานที่เป็นอาคารสองชั้น เเละปรับปรุงห้องต่างๆให้เหมาะสมพร้อมกับนิมนต์พระภิกษุจากวัดพระธรรมกายโอซาก้ามาอยู่จำพรรษาในพื้นที่ จังหวัดไอจิเป็นครั้งเเรกเเละเริ่มสถาปนาตั้งชื่อเป็นวัดภาวนานาโกย่า ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมและประกอบกิจกรรมการบุญการกุศล ณ.สถานที่นี้ตลอดต่อเนื่องมา ตั้งเเต่เดือนม.ค.ปี2554 จนถึงปลายเดือนก.ค.ปี2559 เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน

จึงได้มาค้นพบสถานที่ที่เหมาะสมเป็นปฏิรูปเทสสำหรับเหมาะที่จะใช้เป็นที่ตั้งวัดใหม่ คณะพระภิกษุสงฆ์เเละสาธุชน จากวัดที่เป็นศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง9สาขา พร้อมสาธุชนที่อยู่ในประเทศไทยที่ได้รับทราบข่าวสาร การซื้อพื้นที่สร้างวัดในประเทศญี่ปุ่น จึงได้ร่วมกันรับบุญช่วยรวมทุนทรัพย์เป็นปัจจัยเพื่อซื้อพื้นที่นี้ไว้เป็นสถานที่ที่ตั้งวัด เเละปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมพร้อมเริ่มต้น

มีพระภิกษุมาเข้าจำพรรษาในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2559 เเละได้ใช้ชื่อจังหวัดไอจิ มาตั้งเป็นชื่อวัด เป็นวัดพระธรรมกายไอจิที่เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนโดยถาวรในเขตเมืองโคนัน จังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายงานพระพุทธศาสนาเเละการเผยแพร่ธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากนำ้ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ในอตีดที่ท่านได้ปรารภการเผยแพร่พุทธศาสนาเเด่พุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่นสืบไป

 


愛知別院
宗教法人タイ国タンマガーイ寺院愛知別院
〒483-8312愛知県江南市村久野町金森117Wat Phra Dhammakaya Aichi
117 Kanamori Murakuno-Cho Konan-Shi Aichi-Ken 483-8312Tel. +(81)0587-96-8240, +(81)090-9926-0072, +(81)080-4088-0072

Fax. +(81) 0587-96-8241

Email: [email protected]
Website:  www.dhammakaya.jp/aichi
GPS: 35.356442,136.8715512