jpvisa

ดูความคืบหน้าของวีซ่าและพาสปอร์ตของท่านได้ที่นี่

หากไม่พบชื่อในเอกสารกรุณาแจ้งเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดในญี่ปุ่น

ดูขั้นตอนการเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ ที่นี่


ข้อมูลของผู้ที่ได้รับใบ COE แล้ว (รอยื่นขอวีซ่าจากสถานทูต) ดู ที่นี่


ดูประกาศการเข้าประเทศญี่ปุ่นจากนิวกังได้ ที่นี่


01ต่อวีซ่า

01Aดูขั้นตอนการต่อวีซ่าศาสนาได้ ที่นี่

02ขอทำวีซ่าใหม่

02Aดูขั้นตอนการขอทำวีซ่าศาสนา(สมาชิก3อาศรม)ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร(JA) และหนังสือรับรอง(JB)ได้ ที่นี่
สมัครขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศทางระบบhr2 (ท.3) ที่นี่

02Bดูขั้นตอนการขอทำวีซ่าศาสนา(สมาชิกนอก3อาศรม)ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดใบสมัคร(JA) และหนังสือรับรอง(JB)ได้ ที่นี่

03เปลี่ยนวีซ่า

03Aขั้นตอนการเปลี่ยนวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าศาสนา

04ต่อพาสปอร์ต

04Aหลังจากคกก.บห.ญี่ปุ่นอนุมัติการต่อพาสปอร์ตแล้ว ให้ผู้สมัครต่อพาสปอร์ต กรอกข้อมูล ที่นี่

04Bดูข้อมูลสถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ที่นี่ติดต่อสอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลลงฟอร์มด้านล่างนี้