神奈川別院 วัดพระธรรมกายคานากาว่า

ประวัติวัดพระธรรมกายคานากาว่า

ในช่วงปี พ.ศ. 2546 พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย ได้เมตตาให้จัดตั้งโครงการขยายธรรมะสู่บ้านด้วยจานดาวธรรมขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่น ทำให้ผู้มีบุญในต่างแดนมีโอกาสได้รับชมธรรมะตลอด 24 ชั่วโมง จังหวัดคานากาว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งมีผู้มีบุญติดตั้งจานดาวธรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อได้เรียนรู้ธรรมะและเข้าใจเป้าหมายชีวิตอย่างถ่องแท้แล้ว จึงได้เกิดความคิดที่จะสร้างวัด เพื่อเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม เป็นแหล่งสร้างบุญบารมี และเป็นศูนย์เผยแผ่ธรรมะในพื้นที่จังหวัดคานากาว่าขึ้นมา

2003年、衛星放送を使った仏教放送「DMCチャンネル」の放送が始まり、神奈川県内で数多くの衛生放送の取り付けが始まりました。DMCを通し、お釈迦様の教えを学び、人生の真の目的を知った人々が神奈川県にも、仏教の教えを学び、瞑想をし、功徳を積むための寺院がほしいとの声が方々(ほうぼう)から上がりました。

ดังนั้นวัดพระธรรมกายคานากาว่าจึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันเสาร์ ที่   24  กรกฎาคม  2547  ณ เขต เทระโอะนะกะ อำเภอ อะยะเซ่ะ โดยเริ่มแรก มีพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาจำพรรษา   2   รูป  วัดแห่งแรกนี้มีพื้นที่ไม่มากนักดังนั้นในการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงต้องออกไปจัดนอกสถานที่  กิจกรรมงานบุญแรกที่จัดขึ้นคือพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2547 ณ ตึกแดง อายาเซ่  ในวันนั้นแม้จะจัดงานเป็นครั้งแรก แต่มีสาธุชนก็มาร่วมงาน กว่า 70  ท่าน มีทั้งพี่น้องชาวไทย ชาวลาว และชาวญี่ปุ่น จากนั้นได้จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางพุทธศาสนาและจัดพิธีบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน สาธุชนที่ได้มาร่วมงานบุญที่วัดต่างมีความปีติใจ แต่ก็มีความคิดตรงกันว่าจะต้องหาสถานที่แห่งใหม่ที่สามารถรวมผู้มีบุญเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้มากกว่าเดิม จนกระทั่งในที่สุดก็ได้ย้ายวัดคานากาว่ามาที่ เขต เรียวเซ อำเภอ อะยะเซ่ ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าเดิม และมีความสะดวกเรื่องการเดินทางมากขึ้น แต่เวลาผ่านไป จำนวนผู้มีบุญที่เข้ามาสร้างบารมีร่วมกันที่วัดพระธรรมกายคานากาว่าก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งในงานบุญใหญ่พื้นที่วัดทั้งหมดแม้จะใช้พื้นที่ทั้งชั้นหนึ่งและชั้นสองทุกห้องรวมกันแล้วก็ยังไม่พอต่อการรองรับสาธุชนผู้มีบุญที่มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ในงานวันอาทิตย์ต้นเดือนและงานบุญใหญ่ๆ ต้องออกไปจัดนอกสถานที่ ซึ่งเกิดความไม่สะดวกหลายประการ ความคิดที่จะสร้างวัดถาวรในจังหวัดคานากาว่าจึงเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้น

そして2004年7月24日、2名の僧侶と共綾瀬市寺尾中に最初のタンマガーイ寺院神奈川別院が開設されました。しかし、信者の皆さんが集まるには十分ではありませんでした。そこで綾瀬の公民館を借りて、8月1日、雨安居に入るための儀式を行いました。神奈川県で行う初めての式典でしたが、タイ人、ラオス人、日本人など70名を超える方々がお越しくださいました。それから仏教の重要な日や毎月第一日曜日にはこのように場所を借りるなどして、儀式を行いました。毎回、多くの方が式に参加され、喜びと共に功徳を積まれていました。活動を続ける中で、信者の皆さんの心の中に共通の思いがありました。それは、もっとたくさんの方々と功徳を積むために新たに寺院となる場所を探さなければならないということでした。この思いが現実となり、神奈川別院は綾瀬市綾西へと移ることになりました。新たな場所に移動したことで、交通の便も以前より良くなり、お寺に足を運ばれる方も増すこととなりました。そのため、大きな儀式では1-2階を使用してもお寺から人があふれる状態となり、再び、会場を借りなければいけなくなってしまいました。

หลังจากที่เสาะแสวงหาพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดคานากาว่ามาเป็นแรมปี ในที่สุดก็พบสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นวัดพระธรรมกายคานากาว่าถาวร สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่เขต โขะขุบุคิตะ อำเภอ เอบิน่า อยู่ห่างจากสถานีรถไฟ คาชิวะได ด้วยการเดินเท้าประมาณ 15 นาที มีลักษณะเป็นอาคาร 3 ชั้น ซึ่งเหมาะที่จะเป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติธรรม และเหมาะแก่การจำพรรษาของคณะสงฆ์เป็นอย่างมาก ชั้น 1 สามารถทำเป็นหอฉัน และจุดต้อนรับบริการสาธุชนที่มาวัดได้เป็นอย่างดี ชั้น 2 เป็นกุฏิคณะสงฆ์ และที่พักอุบาสกที่มาช่วยงานวัดได้ ส่วนชั้น 3 เป็นห้องโถงโล่งเหมาะที่จะทำเป็นห้องปฏิบัติธรรม ซึ่งสามารถรองรับสาธุชนผู้มีบุญได้กว่า 250 คน

そのため、寺院としてふさわしく、さらに広く信者の皆さんを収容できる建物を神奈川県内全域で探しました。そして、海老名市国分北に寺院としてふさわしいであろう建物を見つけることができました。3階建てのビルで駅から徒歩15分の所にありました。1階は食堂、そして信者の皆さんを出迎える場所、2階は僧侶、優婆塞の宿舎、3階はホールとなっていて、250名の信者の迎え入れることのできる場所でした。

ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้มีบุญในเขตจังหวัดคานากาว่า และผู้มีบุญทั่วประเทศญี่ปุ่นทำให้สามารถก่อตั้งวัดพระธรรมกายคานากาว่า ถาวรขึ้นได้ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 และได้เริ่มต้นพิธีกลั่นแผ่นดิน อันเป็นสัญลักษณ์ของการสถาปนาวัดอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีพระมหาด็อกเตอร์สมชาย ฐานวุฑฺโฒ เป็นประธานสงฆ์ในพิธี และบุคคลที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การบุกเบิกสร้างวัด 100 ท่านแรกที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และทุนทรัพย์ ร่วมกันสร้างวัดพระธรรมกายคานากาว่าให้เป็นพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่กับจังหวัดคานากาว่าแห่งนี้ตลอดไป

神奈川県内外に住む信者の皆さんの力を合わせ、2008年1月、ここに新生、宗教法人タイ国タンマガーイ寺院神奈川別院が誕生しました。同年2月10日、神奈川別院の新たな旅立ちに際し、タイから日本別院総住職であるターナヴットー比丘が訪れ、『開創式』と名付けられた式典を執り行いました。この式には日本全国から100名を超える信者の皆さんが参加され、全員一丸となって神奈川別院の誕生、を喜び、瞑想をし、功徳を積み、さらなる寺院の繁栄を願いました。

 

[divider top=true]

วัดพระธรรมกายคานากาว่า

神奈川別院
宗教法人 タイ国タンマガーイ寺院 神奈川別院
〒243-0406神奈川県海老名市国分北3-39-9
Tel. 046-205-6713, Fax. 046-205-6714
Wat Phra Dhammakaya Kanagawa
3-39-9 Kokubukita, Ebina-Shi, Kanagawa-Ken, Japan, 243-0406,
Tel. +(81) 46-205-6713, Fax. +(81) 46-205-6714
Email: [email protected]
Website:  www.dhammakaya.jp/kanagawa
GPS: 35.464693, 139.404621