บวชบูชาธรรม 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโย ประเทศญี่ปุ่น

ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

ได้บรรพชาอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 80 ปีหลวงพ่อธัมมชโย

ฉลองอุโบสถ ในประเทศญี่ปุ่น🇯🇵

บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

โดย วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น

ด้วยพระพุทธพจน์ที่ว่า “จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย… ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก…” ทำให้พระสาวกได้ดำเนินรอยตามพระบรมศาสดาในการประกาศพระสัทธรรม โดยมุ่งหวังประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลายตราบถึงปัจจุบัน

วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 12 แห่ง โดยความดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ได้ดำเนินรอยตามพระพุทธโอวาท ในการนำคำสอนอันทรงคุณค่า ส่งมอบให้แก่ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยที่พำนักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 30 ปี

ตราบถึงศุภมงคลสมัยที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 80 ปี ศิษยานุศิษย์ในประเทศญี่ปุ่น ได้พร้อมใจกันบูชาธรรมหลวงพ่อ ด้วยการสถาปนาอุโบสถ “บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย” ณ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ซึ่งเป็นอุโบสถแห่งแรกของวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ประกอบพิธีผูกสีมาและสถาปนาให้เสร็จสมบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 โดยคณะมหาเถระ พระเถรานุเถระ ที่เดินทางมาจากทิศทั้ง 4 ทั้งภายในและต่างประเทศ

ด้วยความตั้งใจและกตัญญูบูชาของศิษยานุศิษย์ ที่จะดำเนินรอยตามพระบรมศาสดา และเป็นการบูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวาระศุภมงคลสมัย เจริญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 80 ปี อีกทั้งยังเป็นการฉลองอุโบสถแห่งนี้ คณะศิษยานุศิษย์จากวัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่น จึงได้พร้อมใจกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่จำนวน 80 รูป ณ พัทธสีมา วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

ภายหลังจากการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุและสามเณรในโครงการ จะได้เดินทางกลับไปยังวัดสาขาที่สังกัด เพื่อฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี ศึกษาธรรมะอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ อีกทั้งยังเป็นการฉลองอุโบสถ “บูชาธรรม 80ปี หลวงพ่อธัมมชโย” วัดพระธรรมกายโทชิหงิ และจรรโลงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระบรมศาสดา

จึงขอเชิญชวนท่านชายผู้มีใจรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของกุลบุตรทั้ง 80 ท่านในโครงการบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้

ระยะเวลาอบรม

อบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2567  ณ วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 12 แห่ง

กำหนดการอบรม

1 ส.ค.  รายงานตัว วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 12 แห่ง

4 ส.ค.  พิธีปลงผม  ขอขมา รับผ้าไตร บาตร  ณ วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 12 แห่ง

9 ส.ค.  ซักซ้อม พิธีบรรพชาอุปสมบท  ณ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

10 ส.ค. เช้า-สาย    พิธีเวียนประทักษิณ  พิธีบรรพชา พิธีตักบาตร   ณ วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

           บ่าย         พิธีอุปสมบท  ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกายโทชิหงิ

11 ส.ค.  พิธีอุปสมบท(ต่อ)   ณ พัทธสีมาวัดพระธรรมกายโทชิหงิ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

  1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป (ผู้ที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารได้)
  2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
  3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
  4.  สามารถท่องคำขานนาคได้
  5.  มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

การสมัครและยื่นเอกสารการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสดีที่ 1 สิงหาคม 2567

1. สมัครOnline ผ่าน www.dhammakaya.jp 

2. หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่วัดพระธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นทั้ง 12 แห่ง    

อบรมพระด้วยภาษาไทย

          1.วัดพระธรรมกายโตเกียว     Line id : sortoyo

          2.วัดพระธรรมกายโอซาก้า    Line id : Winniethening072

          3.วัดพระธรรมกายนางาโน่    Line id : viewfarfar

          4.วัดพระธรรมกายโทชิหงิ     Line id : ppkaw075

          5.วัดพระธรรมกายอิบาราขิ   Line id : 0661155885

          6.วัดพระธรรมกายยามานาชิ  Line id : p.banchong       

          7.วัดพระธรรมกายไอจิ         Line id : +(81)090-6586-5889

          8.วัดพระธรรมกายกุมมะ     Line id :  thanniwa   

 อบรมพระด้วยภาษาญี่ปุ่น

          9.วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ  Line id : chi27_7    

   อบรมสามเณร

          10.วัดพระธรรมกายไซตะมะ line id : niyatajayo

          11.วัดพุทธเมโซ   line id :  blueberies 

Download ใบสมัครได้ที่นี่

3. หลังจากสมัครแล้วทีมงานจะนัดวันสัมภาษณ์ธรรมทายาทอีกครั้ง

หลักฐานการสมัคร

1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้ารับการอบรม

1.เสื้อธรรมทายาทสีขาวล้วน จำนวน 2 ตัว

2.กางเกงธรรมทายาท สีขาวล้วน จำนวน 2 ตัว

3.เสื้อพระราชทาน สีขาวล้วนจำนวน 1 ตัว (สำหรับใส่วันบวช)

4.สบู่เหลว, ยาสระผม, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ไฟฉายขนาดเล็ก, ปากกา อย่างละ 1 ชิ้น

Download คำขานนาคได้ที่นี่

https://drive.google.com/drive/folders/15fnSJfN1XVIjYNA56xCcSgZIanxYZmaR?usp=sharing

ติดต่อสอบถามข้อมูล

น้องกาว    Line id : ppkaw075

น้องปัทม์   Line id : ampatt

ร่วมบุญสนับสนุนงานบวชได้ที่

ธนาคาร กรุงไทย

ชื่อบัญชี ศูนย์โทชิหงิประเทศญี่ปุ่น 

เลขที่บัญชี 678-1-24155-9