conference of WFBY

เลขาองค์กรพุทธโลกโต้กระทรวงต่างประเทศ บรรจุเรื่องวัดพระธรรมกายเป็นวาระในที่ประชุมจริง

ชี้แจงกรณี แถลงการณ์จากกระทรวงต่างประเทศ เรื่องการประชุม กรรมการบริหาร ของ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ครั้งที่ 78 ณ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้

1. การประชุม ครั้งนี้ จัดที่วัดฮองบ๊อบซา เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยท่านเจ้าอาวาส ท่านเป็นประธานองค์กรพารามิตา (Paramita Youth Association of Korea ) อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย และเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้

2. การประชุม กรรมการบริหาร ยพสล (WFBY) ครั้งที่ 78 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กำหนดวาระล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน จึงไม่มีวาระเรื่องของวัดพระธรรมกาย ที่เป็นสมาชิก ยพสล. แต่ที่ประชุมได้ยกวาระนี้ เป็นวาระจร เร่งด่วนที่เข้ามาพูดคุย เพราะเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโลก ไม่ใช่เฉพาะวัดพระธรรมกาย หรือพุทธศาสนาในไทย เท่านั้น เพราะในขณะที่เมืองไทยซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก และเป็นพุทธเถรวาทที่เข้มแข็งที่สุด วัดพระธรรมกาย ก็เป็นวัดพุทธเถรวาทที่เป็นที่รู้จักกันในบรรดาชาวพุทธทั่วโลก การมีเหตุการณ์ที่ตำรวจ ทหารกว่า 5,000 คน ล้อมวัด นานกว่าสัปดาห์ เป็นภาพที่ชาวพุทธทั่วโลกไม่เคยเห็นมาก่อน หากวัดพุทธเถรวาทที่ใหญ่ที่สุด ยังโดนกระทำได้ถึงเพียงนี้ ก็จะเป็น model เป็นมาตรฐาน ให้เกิดการทำลายวัดในพระพุทธศาสนา ในประเทศอื่นได้อย่างง่ายดาย ต่อไป ซึ่งในฐานะผู้นำชาวพุทธ ไม่ควรวางเฉยกับเหตุการณ์แบบนี้

ที่ประชุมกรรมการบริหาร และกรรมการที่มีตำแหน่งทุกคน จึงได้มีมติร่วมกันว่า ต้องช่วยกันปกป้อง วัดพระธรรมกาย จากกฎหมายเผด็จการมาตรา 44 รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อ พระภิกษุ, ชาวพุทธที่มาปกป้องวัด และ ได้ร่วมกันลงนามทั้ง 10 ประเทศ ที่ร่วมประชุม รวมทั้งกรรมการผู้แทนจากเกาหลีใต้ด้วย ในนามของเครือข่ายองค์กรผู้นำพุทธโลก ซึ่งมีสมาชิก กว่า 40 ประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้ ดร. ไล้ท์ เก็ต ยง เลขาธิการองค์กรผู้นำพุทธโลก ได้นำจดหมายไปยื่นผ่านสถานทูตไทยใน กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเลขรับลงหนังสือคือ 84/2560 และ 85/2560

3. การสวดมนต์ในวัดฮองบ๊อบซา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นการสวดมนต์ตามปกติ ในวันแรกหลังวันพระใหญ่ และ ครั้งนี้ตรงกับวันอาทิตย์ด้วย เป็นการสวดมนต์อำนวยพร ให้เกิดสันติสุข สันติภาพ แก่เหล่ามวลมนุษยชาติด้วย ทั้งกับประเทศไทย และทั่วโลก ซึ่งทาง องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่แล้ว ในกรณีอำนวยพรให้เกิดสันติสุขในไทย นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหาร ยพสล. จากประเทศไทย, เมียนมา , บังคลาเทศ ร่วมในพิธีด้วย

4. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) มิได้จะทำให้ภาพลักษณ์ประเทศไทย เสียหาย ในขณะเดียวกันกลับช่วยกู้ภาพลักษณ์ ประเทศไทย ในฐานะทั่วโลกรู้จักว่าเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลากว่า 700 ปี กลับคืนมา และ มีหน้าที่ ที่จะปกป้อง พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆทั่วโลก ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ตราบนานเท่านาน

ขอแสดงความนับถือ

ดร. ฮีโร ฮีโต้
เลขาธิการองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.)